Beruházás bemutatása

A projekt Onga Város Ócsanálos településrésze árvízvédelmi helyzetének megoldására és védelmének biztosítására készült. Szükségességét Onga-Ócsanálos jelenleg meglévő védelmének nem megfelelősége, a kiépített árvízvédelmi biztonság a jogszabályi (és gyakorlati) követelményeknek nem megfelelősége és a térség árvízvédelmi helyzete határozta meg.

A Hernád jobb oldali mellékvize a Vadász patak, ami Ócsanálos árvízvédelmi biztonsága szempontjából fontos szerepet játszik. A települést keleti oldalról a Hernád, dél és nyugat felől a Vadász patak határolja. Árvízvédelmét északon, északkeleten az önkormányzati tulajdonú elsőrendű árvédelmi töltés, keleten a Hernád magaspartja, délkeleten a magaspartba bekötő körtöltés, délen és nyugaton pedig a Vadász patak elsőrendű állami fővédvonalként kezelt, balparti, visszatöltésezett szakasza alkotja.

Ócsanálos településrész 1989 előtt nem szenvedett közvetlenül az árvizektől, a korábbi árvizek alacsonyabb szinten vonultak le, a meglévő körtöltés a belterületet megvédte. A legnagyobb vízszintek azonban 1989 után folyamatosan növekedtek, és a legutóbbi években már egész utcákra, alkalmanként Ócsanálos teljes területére kiterjedők voltak az elöntések.

2004 és 2006 nyarán minden korábbinál magasabb árvíz vonult le a Hernád folyó magyarországi szakaszán. 2006. június első napjaiban a folyó szlovákiai vízgyűjtőjén leesett nagy csapadék hatására rendkívül hevesen áradó víz a Hernád folyó felőli magasparton az ideiglenes, homokzsákokból épült védvonalon átszivárogva elöntötte az alacsonyabban fekvő területeket. A víz lakásokat vett körül és öntött el.

A települést 2008-ban újabb árvíz érintette, súlyossága az előzőeket nem érte el.

A legsúlyosabb helyzet 2010. június 6.-án alakult ki, amikor 517 cm-rel tetőzött a Hernád Gesztelynél, Ócsanálos település ekkor teljes elöntésre került. Elrendelték a község kitelepítését.

A Hernád-völgy veszélyeztetett községei számára az árvízveszély komoly társadalmi és településfejlesztési probléma. Az elhárítás szükségessége Onga-Ócsanáloson a 2004. évi árvíz után kapott nagyobb hangsúlyt, a helyi önkormányzat azóta szorgalmazza a meglévő gátak fejlesztését. Az utóbbi évek árvíz helyzete, a védekezésre fordított jelentős pénzeszközök, az okozott károk nagysága, a lakosság lelki és fizikai megterhelése a projekt megvalósításának szükségességét igazolják.

A projekt eredményeként árvízvédelmi töltések építése, fejlesztése, rekonstrukciója, áthelyezése – új töltésszakasz építése, a meglévő töltésszakasz megfelelő biztonságúra fejlesztése valósul meg a következők szerint:

  • Az árvízvédelmi körtöltés a település D-K- ÉK-É részén kül- és belterületeket érintve épül 1919 m hosszon (ahol a beépültség és a folyó elvándorlása miatt a töltésépítéshez nincs elegendő hely, kisebb helyigényű vasbeton árvízvédelmi támfal létesül), 1231 m hosszú árapasztó csatorna egyidejű kialakításával.
  • A Vadász patakon vízkormányzó, vízszintszabályozó zsilipek kerülnek beépítésre úgy, hogy kisebb vízhozamig a teljes vízmennyiség a patak mederben vezetődik el, árvizes időszakban a zsilipek lezárásával a nagyvizek az árapasztó csatornán a Hernád folyóba kerülnek levezetésre.
  • A töltéssel védett területen összegyülekező csapadékvizek zárt csatornán a töltéstestbe épített kettős elzárású zsilipes csőátereszen jutnak majd át a Hernád folyóba.

Kedvezményezett

Onga Város címere

Támogató

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség logója

Közreműködő Szervezet

Energia Központ Nonprofit Kft. logója